Maar er is steeds minder ruimte voor dit wonder in het onderwijs, zo merken we. In de huidige trend van doel-middel denken wordt onderwijs structureel afgeschilderd als een maakbaar proces. Er bestaat een berg aan eisen en criteria, regels en normen, procedures en toetsingen om zo elke vorm van risico te verbannen uit het onderwijs. De schijnzekerheid van sturing op gewenste resultaten maakt het onderwijs tot een plaats zonder verrassingen.

Rijker perspectief gevraagd

De drang naar deze maakbaarheid in het onderwijs heeft de mens en het menselijke uit het onderwijs gehaald. Dat is eeuwig zonde. Daarom moeten we opnieuw opzoek gaan naar het laten verschijnen van de mens in het onderwijs. Net zoals God aan Adam vroeg ‘mens, waar ben je?’. Verus ziet de wisselwerking tussen cognitieve, sociale en persoonlijke vorming als het fundament om goed onderwijs te kunnen bieden, waarbij onderwijs begint bij de aandacht voor het persoon-willen-zijn van de leerling. Zodat deze zelf leert betekenis te geven aan goed leven en goed samenleven. Dat is niet iets extra’s voor als er nog tijd over is, maar iets waar structureel aandacht aan moet worden geschonken.

Hiermee zetten wij samen met jou het onderwijs op z’n kop. De pedagoog Gert Biesta stelt voor om het curriculum om te draaien (‘flipped curriculum’). Waar in het hedendaagse gesprek de nadruk ligt op kwalificatie, beargumenteren wij dat het startpunt van het onderwijs ligt in het subject-zijn van de mens. Kwalificatie heeft dus eigenlijk alleen zin wanneer dit vorm krijgt in een opgroeiend mens met een eigen stem. De taak voor jou in het onderwijs wordt daarmee verlegd naar het toerusten van de leerling als mens om te kunnen handelen (lees: persoonsvorming) en oriëntatie te bieden in de wereld (lees: socialisatie). Zo breng jij het wonderlijke weer terug in het onderwijs: dat jouw leerlingen tijd en ruimte krijgen om aan te komen in de wereld van morgen.

Wil je meer weten wat Verus voor jouw school of schoolorganisatie kan betekenen op het gebied van goed onderwijs. Neem dan contact op met Sander Klaasse of Sandra van Groningen.