Afhankelijk van de behoefte komen de netwerken een of meer keren per jaar bij elkaar. Soms wordt er een spreker uitgenodigd die iets komt vertellen.

De volgende netwerken zijn actief:

Regionale netwerken (bestuurders PO en VO)

Regionale netwerken (PO-bestuurders)

  1. Netwerk Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel (contactpersoon: Marnix Niemeijer)
  2. Netwerk Noord-Gelderland/Flevoland (contactpersoon: Peter Sels)
  3. Netwerk Midden-Nederland (contactpersoon: Sandra van Groningen)
  4. Netwerk Zuid-Holland west/midden/oost (contactpersoon: Wout Neutel)

Thematische netwerken

  • Netwerk inclusiever onderwijs (contactpersoon: Monica Neomagus)
  • Netwerk toezichthouders en bestuurders (contactpersoon: Mark Buck)
  • Netwerk identiteitsmedewerkers christelijk mbo (contactpersoon: Jacomijn van der Kooij)
  • Netwerk kleine schoolbesturen Drenthe/Overijssel (contactpersoon: Wout Neutel)