In het meritocratische maatschappijmodel blijft het onbelicht dat kinderen zich ontwikkelen dankzij verschillende factoren waar zij geen invloed op hebben. Dit is bijvoorbeeld de economische positie van ouders, eigen lichamelijke en psychische gezondheid, het opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving en je plekje kunnen vinden in het onderwijssysteem.

Verus meent dat in een samenleving gericht op opbrengsten een eenzijdige kijk op ‘verdienste’ stimuleert. Zo wordt succes en waardering gekoppeld aan (hoger) inkomen, de status of invloed die iemand heeft. Om deze zaken te bereiken, heb je in het algemeen een ‘hoge’ opleiding nodig. Met als gevolg een overdreven drang om maar zo goed mogelijk te presteren, om niet buiten de boot te vallen.

Pleiten voor een ander perspectief

Deze mentaliteit sijpelt door in alle lagen van ons onderwijssysteem. Wellicht ook in jouw school(organisatie). Verus pleit voor een ander perspectief, voorbij het denken in maatschappelijke winnaars en verliezers. We willen meer oog voor kwetsbare leerlingen, de uitvallers of kinderen die ten onder gaan aan de prestatiedruk. Om te voorkomen dat zij een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

Samen met jou en de onderwijsorganisaties Stichting Nivoz en Sardes willen we dit andere geluid laten horen. Door te laten zien dat kinderen die buiten de norm vallen, met een andere benadering juist in hun kracht worden gezet. Hierdoor is jouw school een veilige plek waar ieder kind een bouwer aan onze samenleving kan zijn.

Wil je meer weten wat Verus voor jouw school of schoolorganisatie kan betekenen om anders te kijken naar presteren en waarderen? Neem dan contact op met Monica Neomagus of Robbert-Jan de Vries.

Shutterstock 1833171133

Toetsen met lef (CNV Schoolleidend NL)

De onderwijskwaliteit moet omhoog, daar zijn velen van overtuigd. Minder gaat het over dat deel van het onderwijs dat veel leerlingen nodeloos stress bezorgt: de toetsing. De huidige manier van toetsen heeft een groot aantal negatieve effecten, mede veroorzaakt door de doelen waarvoor toetsen worden ingezet. In dit artikel schetsen we de noodzaak om te komen tot een nieuwe praktijk van toetsen, die veel meer past bij de pedagogische professionaliteit van de docent en die veel beter is voor de leerling. Ook komt een leider aan het woord, die het anders doet. Een leider met lef.

Download artikel