Publicatie-
datum:

28 juni 2021

Publicatiedatum: 28 juni 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Hoe kunnen we op een nieuwe manier naar het onderwijs kijken waardoor het bijdraagt aan een samenleving van vrije mensen? En wat betekent de vrijheid van onderwijs voor de manier waarop we aankijken tegen actuele thema’s als segregatie, passend onderwijs en integratie? Hoe kan ons onderwijs bijdragen aan het common good?

In het e-book dat je hier kunt downloaden schetst Erik Borgman een vernieuwend en misschien wel spannend perspectief. Vier bestuurders reflecteren vanuit hun bestuurlijke ervaring in de dagelijkse praktijk op dit verhaal, waardoor zowel de herkenning als spanning voelbaar wordt.

Wij zien deze publicatie als basis om het gesprek met onze leden aan te gaan en als inbreng voor het advies van de Onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs. We hopen dat je na het lezen geïnspireerd bent en wilt meedoen in het ontwikkelen van onze visie op de vrijheid van onderwijs.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus