Visie op goed onderwijs

  • Hoe kun je als school(bestuur) voor je levensbeschouwelijke eigenheid staan en tegelijk een plek bieden aan verschillen en diversiteit?
  • Hoe kun je als school(bestuur) komen tot een visie op en uitwerking van burgerschapsvorming, die aansluit bij de eigen context, populatie, identiteit en visie op goed samenleven?
  • Hoe kun je als leidinggevende samen met teamleden, ouders en leerlingen een visie ontwikkelen op goed onderwijs, persoonsvorming en een gemeenschap zijn?

In mijn werk als adviseur bij Verus denk ik samen met onderwijsprofessionals na over deze vragen. Bijvoorbeeld tijdens sparringsgesprekken, inspiratiedagen en leergangen. De onderzoeken die ik voor Verus doe, gaan over bovenstaande onderwerpen. Het doel is zicht te krijgen op de eigenheid van het protestants-christelijk en katholiek onderwijs en op manieren waarop scholen werk kunnen maken van hun visie op goed onderwijs.