Nieuws

Boekje ALV Verus 04
Bestuur en samenwerking Samen besturen

‘Leidende principes gaan pas leven als meer mensen met elkaar een beeld vormen bij deze principes’

Onderwijsbestuurders staan regelmatig voor lastige vraagstukken, waarin zij keuzes maken en beslissingen nemen. Elke bestuurder heeft daarbij ook te dealen met zijn of haar eigen leidende principes. Daarom besloot de Ontwikkelgroep, een groep onderwijsbestuurders, in samenwerking met Verus-adviseurs