Nieuws

Verhaal IKC
Bestuur en samenwerking Identiteit Samen besturen

Fusie tussen kinderopvang, openbaar en christelijk onderwijs: ‘Als je je deur voor elkaar openzet, kun je elkaar vinden’

Een kinderopvang, een openbare en christelijke basisschool samen gefuseerd tot een Integraal Kindcentrum. IKC De Steltloper in De Wilp laat zien dat met aandacht voor medewerkers, ouders én kinderen je samen tot een gedeelde identiteit kunt komen. Wat daarvoor nodig is? "Iedereen betrekken om tot ee