Nieuws

Shutterstock 1144633550 1
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Profielorganisaties aan formerende partijen: dialoog over doelen onderwijs urgent én noodzakelijk

Om samen vanuit een pedagogisch perspectief onderwijsuitdagingen aan te pakken is een dialoog nodig, waarin de bedoeling en doelen van het onderwijs worden vastgesteld. Op dit moment ontbreekt de dialoog en daardoor worden onnodige tegenstellingen gecreëerd. Dat schrijven Verus en andere profielorga