Nieuws

Onderwijsbegroting
Onderwijs en samenleving Samen leven

Onderwijsbegroting 2024: basisvaardigheden en kansengelijkheid blijven hoog op agenda

Blijven investeren in basisvaardigheden, waardering voor het mbo en de aanpak van het lerarentekort: dit is een kleine greep uit thema’s die het ministerie van OCW in de begroting van 2024 heeft opgenomen. Voor komend regeringsjaar wordt geld beschikbaar gesteld om het onderwijs weer op niveau te kr