Het Steunfonds nodigt betrokkenen in en rondom katholieke scholen uit een aanvraag te doen voor een tijdelijke financiële ondersteuning van projecten die op deze doelen gericht zijn en die dit daadwerkelijk nodig hebben om de doelen te realiseren.

Bij de beoordeling wordt bijzonder gelet op aspecten als innovatie, duurzaamheid en overdraagbaarheid. Op de website van het Steunfonds vind je nadere informatie, een leidraad en een aanvraagformulier voor ondersteuning.

Vragen?

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met de secretaris, Theo van der Zee, [email protected].

Bestuur

  • Frank van den Heuvel, voorzitter
  • Diederik Wienen, penningmeester
  • Theo van der Zee, secretaris
  • Bas Dumoulin, lid
  • Monique van Dijk-Groeneboer, lid
  • Pieter Gilden, lid
  • Liesbeth Stalmeier, lid