Onze missie

We inspireren, begeleiden en ondersteunen scholen vanuit het hart.

Onze visie

We vormen een vereniging, waarin we elkaar kennen en elkaar betrekken, waarin we onderdeel zijn én ons onderdeel voelen van de gemeenschap die Verus is. We doen het samen en daarom komt dit woord terug in onze vier domeinen die met elkaar het karakter Verus vormen:

 • Samen geloven (onze inspiratie)
  Wat we doen, doen we geïnspireerd door het christelijk geloof. Dat geloof bindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.
 • Samen leven (onze bijdrage aan de samenleving)
  We willen bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dat doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.
 • Samen besturen (onze verbondenheid)
  We willen randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door elkaar te kennen en bij elkaar betrokken te zijn als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken kunnen we samen oplossen, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.
 • Samen sterker (onze collectiviteit als kracht)
  We willen de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken, expertise in te kunnen schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is het voordeel van samen.

Onze strategie

Onze strategie beschrijft hoe we onze missie willen bereiken. In de strategie onderscheiden we onze ambities binnen drie pijlers: de samenleving, het onderwijs en de vereniging.

We willen een maatschappelijke beweging inzetten door nieuwe perspectieven in te brengen voor de vrijheid van onderwijs en voor geïnspireerd goed onderwijs. We willen naast vereniging ook vereniger zijn van onze leden die samen (zie visie) een gemeenschap vormen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze domeinen en pijlers? Bekijk dan ons strategisch beleidsplan 2021-2024.

Strategisch raamwerk Verus 2023
De drie pijlers en vier domeinen van Verus.