Pakket Planning & Prognose

Met het pakket Planning & Prognose (P&P) kun je voor de korte termijn (4 jaar) het leerlingenaantal van je school of locatie laten voorspellen. Belangrijk, want het aantal leerlingen bepaalt in grote mate je inkomsten. En met een goede prognose kun je de juiste koers bepalen, mede door de meerjarenbegroting en het (personeels)beleid af te stemmen op het verwachte leerlingenaantal.

Pakket Kringenrechtspraak

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Commissie van Beroep en een DGO-geschillencommissie. Met dit pakket voldoe je hieraan.

Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Bezwarencommissie Functiewaardering (FUWA). Je voldoet aan deze voorwaarde via ons Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA.

Pakket Landelijke Klachtencommissie

De Kwaliteitswet verplicht scholen een klachtenregeling vast te stellen en zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. Met het Pakket Landelijke Klachtencommissie van Verus ben je aangesloten bij een klachtencommissie die bestaat uit een team van onafhankelijke juristen, artsen, onderwijsdeskundigen, psychologen en mensen uit de onderwijspraktijk.

Contactpersonen voor meer informatie

  • Met vragen over de aanvullende pakketten kun je terecht bij Joke Gobert.
  • Met inhoudelijke vragen over het pakket Planning & Prognose kun je terecht bij Ralitza Jordanov.
  • Met inhoudelijke vragen over de pakketten Kringenrechtspraak, Landelijke Bezwarencommissie FUWA en Landelijke Klachtencommissie, kun je terecht bij mr. Achien Gröllers, coördinator Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), 070 386 16 97 of mail naar info@gcbo.nl.