Heb je vragen over de aanvullende pakketten, neem dan contact op met Joke Gobert.

Pakket Planning & Prognose

Met het pakket Planning & Prognose (P&P) ontvang je iedere twee jaar een leerlingenprognose voor je school/scholen. Dit is belangrijk, omdat je met een goede prognose de juiste koers kunt bepalen en de meerjarenbegroting, het (personeels)beleid en de huisvesting kunt afstemmen op het verwachte leerlingenaantal.

Voor het primair onderwijs voorziet het pakket in kortetermijnprognoses (komende vier jaar). Voor het voortgezet onderwijs voorziet het pakket in langetermijnprognoses (komende vijftien jaar).

Prijs

Je kunt het pakket P&P afnemen voor de aantrekkelijke prijs van € 0,39 per leerling per jaar. Vraag direct het pakket aan door het aanvraagformulier in te vullen.

Vragen

Voor langetermijnprognoses (voortgezet onderwijs), analyses op het gebied van leerlingenstromen en strategische vraagstukken op het gebied van scholenplanning kun je contact opnemen met Auke Vlonk.

NB We stellen (buiten het pakket) op aanvraag van een bestuur ook aparte korte- en langetermijnprognoses voor het primair onderwijs op. Neem voor vragen hierover contact op Ralitza Jordanov.

Pakket Kringenrechtspraak

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Commissie van Beroep en een DGO-geschillencommissie. Met dit pakket voldoe je hieraan.

Vragen

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij mr. Achien Gröllers, coördinator Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) via 070 386 16 97 of [email protected].

Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Bezwarencommissie Functiewaardering (FUWA). Je voldoet aan deze voorwaarde via ons Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA.

Vragen

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij mr. Achien Gröllers, coördinator Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) via 070 386 16 97 of [email protected].

Pakket Landelijke Klachtencommissie

De Kwaliteitswet verplicht scholen een klachtenregeling vast te stellen en zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. Met het Pakket Landelijke Klachtencommissie van Verus ben je aangesloten bij een klachtencommissie die bestaat uit een team van onafhankelijke juristen, artsen, onderwijsdeskundigen, psychologen en mensen uit de onderwijspraktijk.

Vragen

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij mr. Achien Gröllers, coördinator Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) via 070 386 16 97 of [email protected].