Het uitgangspunt van Verus is dat burgerschapsonderwijs ‘van nature’ levensbeschouwelijk is. Als het aansluit op de pedagogische visie van de school op goed (samen)leven, raakt het ook altijd aan aandacht voor zingeving en levensbeschouwing. Burgerschapsvorming is wat ons betreft dan ook een uitstekend aangrijpingspunt om met de identiteit van de school(organisatie) aan de slag te gaan. Zowel op het niveau van visie en missie als met het oog op de identiteitsvorming van leerlingen in de praktijk van alledag.

Wat betekent burgerschapsvorming voor jou?

Burgerschapsvorming is geen vak, maar een vormingsgebied dat op diverse plekken in jouw school en schoolorganisatie aandacht krijgt, gepland én ongepland. Hoe dat gebeurt - als onderdeel van het curriculum, in situaties die zich onverwacht voordoen en in reactie op maatschappelijke vraagstukken rond je school - heeft alles te maken met wat je als school met burgerschapsvorming beoogt.

Zicht krijgen op de burgerschapsopdracht van je school in haar specifieke maatschappelijke context begint wat Verus betreft dan ook bij de bedoeling. In haar missie verwoordt je school de pedagogische bedoelingen van goed onderwijs: waar ben je op uit in de vorming van kinderen en jonge mensen? Daarin klinken ook de levensbeschouwelijke noties door, die verankerd liggen in de identiteit van je school. De vorm, inhoud en kleur die burgerschapsvorming op jouw school krijgt, zijn zo een uiting van wat jouw school onder geïnspireerd goed onderwijs verstaat.

De benadering van levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs je kan helpen om burgerschapsvorming zo te ontwikkelen dat je

  • de identiteit van je school(organisatie) zichtbaar maakt,
  • actief en bewust bijdraagt aan de identiteitsvorming van alle leerlingen,
  • én ruimschoots voldoet aan de wettelijke eisen.

Wil je meer weten wat Verus voor jouw school of schoolorganisatie kan betekenen op het gebied van levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs. Neem dan contact op met Jacomijn van der Kooij.

Shutterstock 2036186225

Whitepaper levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs

In deze publicatie gaat het over burgerschapsvorming in verbinding met de pedagogische en levensbeschouwelijke visie van je school. Zo wil het iedereen in de schoolorganisatie die met burgerschapsvorming aan de slag gaat, informeren, inspireren en praktische handvatten bieden.

Download whitepaper
Shutterstock 1805975242 2

Whitepaper burgerschapsvorming van Gert Biesta

Hoe verhouden de eisen en benaderingen van de overheid zich tot de ideeën die scholen zelf over burgerschapsvorming hebben. Hoe kunnen scholen in dit complexe speelveld hun eigen weg vinden? In dit whitepaper over Burgerschap biedt hoogleraar Gert Biesta enkele handreikingen.

Download whitepaper