Publicatie-
datum:

15 februari 2022

Publicatiedatum: 15 februari 2022
Identiteit Samen leven

Rede van prof.dr. G.D. Bertram-Troost, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief bij de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam op 18 februari 2022.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus