Het christelijk geloof is de inspiratiebron in ons dagelijks denken en doen. Daardoor zijn we in staat scholen te inspireren en professioneel te begeleiden in een veranderende maatschappij.

Met elkaar maken we het verschil

Verus is ook het platform waar onderwijsprofessionals, ouders en experts elkaar ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Met elkaar willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan:

 • de professionaliteit van onderwijsorganisaties
 • de kwaliteit van het katholiek en protestants-christelijk onderwijs
 • de gedrevenheid van leraren en medewerkers
 • de betrokkenheid van ouders
 • en daarmee het welzijn van het kind en de Nederlandse samenleving

Word ook lid van onze vereniging

Met jouw lidmaatschap maak je het mogelijk dat wij deze doelen realiseren. Verder kun je als lid rekenen op een inspirerend opleidingsaanbod, aantrekkelijk ledenvoordeel en andere unieke extra's.

Vormen van lidmaatschap

Naast het reguliere lidmaatschap van onze vereniging zijn er nog twee vormen van lidmaatschap:

 • Geassocieerd lidmaatschap
  Schoolbesturen die niet als doel hebben om katholiek of christelijk onderwijs te geven, kunnen geassocieerd lid worden van Verus. Zij kunnen gebruik maken van alle ledenvoordelen, maar hebben geen stemrecht op de ledenvergadering. De tarieven zijn gelijk aan die van het reguliere lidmaatschap.
 • Kennismakingslidmaatschap
  Schoolbesturen die geen lid zijn van Verus maar wel gebruik willen maken van onze dienstverlening en ledenvoordelen, kunnen kennismakingslid worden. Het kennismakingslidmaatschap is eenmalig en geldt voor de periode van een jaar. Voor deze vorm van lidmaatschap betaalt u een gereduceerd contributietarief. Kennismakingsleden hebben geen stemrecht op de ledenvergadering.

Aanvullende pakketten

Als lid van Verus kun je profiteren van aanvullende pakketten. Daarmee kun je voor een aantrekkelijke prijs bepaalde dienstverlening afnemen.

Wat kost het lidmaatschap?

Contributietarieven voor 2024

NB Voor de facturatie van het huidige jaar gebruiken we de gegevens van DUO met de leerlingenaantallen per 1 oktober van het voorgaande jaar. Geconstateerde verschillen in aantallen op zowel de contributiefactuur als verzekeringsfactuur van één of twee leerlingen worden niet gecorrigeerd vanwege de kosten van de administratieve verwerking.

NB De contributie voor de pakketten Landelijke klachtencommissie, Bezwarencommissie FUWA en Kringenrechtspraak (alleen MBO), wordt apart gefactureerd vanwege het onafhankelijke karakter van de geschillencommissies.

Hoe word je lid?

Wil je lid worden van Verus of heb je vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Team Ondersteuning, 0348 74 44 44, [email protected].