We nemen onze verantwoordelijkheid

Op basis van de afspraken in de gedrags- en integriteitscode nemen we onze verantwoordelijkheid. We staan voor een goede dienstverlening, een prettige samenwerking en een tevreden opdrachtvervulling.

Juridische dienstverlening

Wij willen integer en betrouwbaar handelen. Voor onze advocaten en juristen hebben we gedragsregels opgesteld. Ze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Verus aangaat met (potentiële) opdrachtgevers.

Onze juridische afdeling heeft een eigen privacyverklaring: Privacyverklaring Verus Juridisch.

Ben je ergens ontevreden over?

Maar fouten worden nu eenmaal gemaakt. Als je ontevreden bent, bespreek dit dan met de desbetreffende medewerker van Verus. Kom je er samen niet uit, dan kun je een officiële klacht indienen. De procedure vind je in de interne klachtenregeling van onze vereniging.

Versie: 16 mei 2023