Taken van de raad

 1. Op een gezaghebbende wijze bijdragen aan het maatschappelijk en wetenschappelijk debat rond vrijheid van onderwijs en goed onderwijs door het ontwikkelen van kennis en inzicht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines
 2. Bevorderen van wetenschappelijke verkenningen ten aanzien van vrijheid van onderwijs en goed onderwijs
 3. Adviseren over de standpuntbepaling van Verus inzake maatschappelijke ontwikkelingen en voorgenomen overheidsbeleid
 4. Adviseren over de hoofdlijnen van de onderzoeksagenda van Verus

Samenstelling van de raad

De leden van de raad vertegenwoordigen onder andere de volgende vakgebieden:

 • onderwijsrecht
 • governance, bestuurskunde en leiderschap
 • filosofie
 • godsdienst en levensbeschouwing
 • pedagogiek, onderwijskunde
 • sociologie

De raad bestaat uit:

Stand van zaken per januari 2023

 • Prof. dr. Cok Bakker (hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming aan de Universiteit Utrecht en lector Normatieve Professionalisering aan de Hogeschool Utrecht)
 • Prof. dr. Gert Biesta (professor of Public Education bij The Centre for Public Education and Pedagogy aan de Maynooth University, Ireland, Professor of Educational Theory and Pedagogy bij Moray House School of Education aan de University of Edinburgh, Schotland)
 • Prof. dr. Sophie C. van Bijsterveld (hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Prof. dr. Erik Borgman (hoogleraar Theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg)
 • Prof. dr. Wim van de Donk (rector magnificus en de voorzitter college van bestuur Tilburg University)
 • Prof. dr. Jan Hoogland (hoogleraar Bestuurskunde en politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente)
 • Prof. dr. Roel Kuiper (hoogleraar Christelijke identiteit aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht)
 • Prof. dr. Bram de Muynck (bijzonder hoogleraar Christelijke Pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, Lector Christelijke Pedagogiek bij Driestar Educatief Gouda)
 • Dr. Robert van Putten (lector Bezieling & Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede)
 • Prof. dr. Doret de Ruyter (hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek)

Contactpersoon bij Verus

Jacomijn van der Kooij, teamleider Zin in Onderwijs