Onderwijshuisvesting webinar 1: De toekomstige leeromgeving, stel je dat eens voor!

Rijksbouwmeester en architect Francesco Veenstra neemt ons mee in de leeromgeving van de toekomst. Hoe ziet deze er over 20 of 30 jaar uit, rekening houdend met (on)verwachte ontwikkelingen qua arbeidsmarkt, digitalisering, klimaatverandering en Artificial Intelligence? Wat moeten we behouden en waar moeten we op korte termijn afscheid van nemen?

Daarna gaan we verder met een panelgesprek met Francesco Veenstra en Berend Kamphuis (voorzitter College van Bestuur Verus) onder leiding van Peter Sels (teamleider Verus Organisatieadvies en Juridisch).

Onderwijshuisvesting webinar 2: Met visie bouwen binnen de weerbarstige praktijk

Naast het dromen over de toekomst, hebben onderwijsorganisaties ook te maken met de weerbarstige praktijk. Elise Visser (tot april 2022 advocaat onderwijshuisvesting bij Verus) maakt dagelijks mee waar onderwijsorganisaties tegenaan lopen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving en beperkte bouwbudgetten. Wat betekent dit voor de verhouding tussen het hebben van een visie en de complexe wereld om de visie ook in de praktijk te realiseren?

Daarna gaan we verder met een panelgesprek met Elise Visser en Klaas van Harten (eigenaar HB-Netwerk) onder leiding van Mark Buck (lid College van Bestuur Verus).

Onderwijshuisvesting webinar 3: Ervaringen vanuit de praktijk: inclusiviteit als uitgangspunt voor onderwijshuisvesting

In het derde webinar duiken we verder de praktijk in. Voor Hans van Tricht (directeur-bestuurder VCO Bunschoten) is inclusiever onderwijs een heel belangrijk uitgangspunt dat impact heeft voor de realisatie van nieuwe schoolgebouwen. Hij vertelt over zijn inspiratie en over de ervaringen bij het realiseren van deze nog niet gangbare visie op onderwijs. Wat ging er goed, waar liep hij tegenaan, hoe ging hij er mee om en wat betekende dit voor het uiteindelijke resultaat?

Daarna gaan we verder met een panelgesprek met Hans van Tricht en Marcel Elsenaar (adviseur integrale duurzame ontwikkeling en geïnspireerd goed onderwijs Verus) onder leiding van Peter Sels (teamleider Verus Organisatieadvies en Juridisch).

Onderwijshuisvesting webinar 4: Strategievorming op het gebied van onderwijshuisvesting

In het laatste webinar kijken we kort terug op de 'lessons learned' vanuit de drie voorgaande webinars. Vervolgens gaat Mark Buck (lid College van Bestuur Verus) in gesprek met Gea Koops-de Hoog (bestuurder Stichting Penta in Hoorn) en Peter van Dijk (voorzitter College van Bestuur De Goudse Waarden) over hun ervaringen met onderwijshuisvesting.

Daarbij komen de aspecten uit de eerste drie webinars aan bod, zoals maatschappelijke ontwikkelingen, het schakelen tussen visie en verlangen, inclusiviteit, de systeemwereld en de financiële -en juridische kaders. Tot slot bespreken we hoe leden en Verus met elkaar kunnen samenwerken aan strategie- en visievorming op het gebied van onderwijshuisvesting.

Animatievideo uit het 4e webinar: Waarvoor kun je bij ons terecht?

Heb je vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!