Publicatie-
datum:

2 februari 2022

Publicatiedatum: 2 februari 2022
Bedrijfsvoering Samen leven

De webinar vervolgt met een panelgesprek tussen Francesco Veenstra en Berend Kamphuis (voorzitter College van Bestuur Verus) onder leiding van Peter Sels (teamleider Verus Organisatieadvies en Juridisch).

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus