Het is mooi om leiding te geven aan zowel advocaten en juristen als aan adviseurs van Organisatieadvies. Het zijn zeer deskundige, professionele en gedreven specialisten die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen. Zij leveren graag een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en voegen waarde toe vanuit een katholieke of protestantse levensvisie.

Zelf heb ik meer dan 25 jaar in het (voortgezet) onderwijs gewerkt en voel ik mij nog steeds verbonden met de bevlogen mensen die in het onderwijs werken en de brede opdracht waar scholen voor staan, namelijk jongeren leren zichzelf zo te ontwikkelen dat zij zich optimaal kunnen ontplooien in de samenleving en verantwoorde keuzes kunnen maken in het leven.

Daarnaast organiseer ik, samen met Dico Baars, de reis naar Israël en de Palestijnse gebieden voor de leden van Verus. Een bijzondere reis, vanwege de complexiteit en de polarisatie van de samenleving daar. Ook een inspirerende reis, omdat het ons een spiegel voorhoudt met betrekking tot onze opvattingen en keuzes voor onze samenleving en onze scholen.

Ook begeleid ik een netwerk van onderwijsbestuurders PO. De gesprekken met en tussen betrokken schoolleiders en bestuurders zijn inspirerend te noemen en leveren inzicht in welke behoefte er in de scholen leeft en hoe Verus daar een rol in kan spelen. Op deze manier kunnen we de scholen nog beter ondersteunen.