Verus Onderzoek bestaat uit 3 pijlers:

1. De wetenschappelijke raad

Verus laat zich adviseren door een wetenschappelijke raad. Deze draagt bij aan onze strategische koers door als denktank van wetenschappers onafhankelijk kennis en inzicht te ontwikkelen over de vrijheid van onderwijs en goed onderwijs. De raad fungeert ook als klankbord voor het bestuur van Verus op beide terreinen.

2. Onderzoeksplaatsen

Verus hecht grote waarde aan de onderzoeksplaatsen. Zij hebben een belangrijke bijdrage in de opdracht van Verus aan haar leden en verzorgen de (intellectuele) verdieping. Op dit moment ondersteunt Verus zeven onderzoeksplaatsen, veelal in partnerschap met andere partijen. Het gaat om de volgende onderzoeksplaatsen:

Instelling: Federatie Christelijke MBO
Onderzoeker: Dr. Birgit Pfeifer
Onderzoek: Practoraat Verschillen Waarderen

Instelling: Thomas More Hogeschool Rotterdam
Onderzoeker: Dr. Hester IJsseling
Onderzoek: Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel

Instelling: Radboud Universiteit TBI
Onderzoeker: Prof. dr. Theo van der Zee
Onderzoek: Onderwijs in ethisch en religieus perspectief

Instelling: Theologische Universiteit Kampen (loopt in 2023 af)
Onderzoeker: Dr. Wolter Huttinga
Onderzoek: Christelijke Identiteit

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Onderzoeker: Prof. dr. Gerdien Bertram-Troost
Onderzoek: Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Onderzoeker: Prof. dr. Renée van Schoonhoven
Onderzoek: Leerstoel onderwijsrecht (MBO) Leerstoel onderwijsrecht gehele onderwijsbestel

Instelling: Tilburg Universiteit
Onderzoeker: Prof. dr. Pieter Huisman
Onderzoek: Leerstoel Onderwijsrecht

3. Onderzoeksagenda

Het doel van de onderzoeksagenda is om helderheid te verschaffen over de vraag welke onderzoeken en ontwikkelingen passen bij Verus als vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Het is een formele agenda die een aantal uitgangspunten beschrijft voor Verus Onderzoek. Er wordt aansluiting gezocht bij de strategische koers van Verus, met een aantal principes die een nadere richting geven. Daarnaast wordt de onderzoeksagenda gebruikt met het oog op de positionering van de onderzoeksplaatsen en keuzes, prioritering en planning van nieuwe onderzoeken.