Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving. Onze blik richt zich op geïnspireerd goed onderwijs en de vrijheid van onderwijs.

Beweging van goed onderwijs

Verus wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs en doet dat als profielorganisatie onafhankelijk van de overheid. Dat vraagt om visie op wat werkelijk van waarde is en dat leidt naar vragen rondom oorsprong, identiteit en spiritualiteit. Verus is de vereniging van goed onderwijs met geloof, hoop en liefde als solide basis. Goed onderwijs gericht op de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Goed onderwijs als dienst aan de samenleving, in traditie(s) van kwaliteit. Goed onderwijs vanuit vertrouwen en betrokkenheid door ouders en verzorgers. En daarmee kiest Verus bewust een positie voorbij de technocratisch versmalde agenda van het overheidsbeleid waarbij economisch denken en uniformeringen veelal overheersen.

Verus verbindt

Verus is een vereniging: een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders met elkaar verbindt en gelegenheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs.

Jouw vragen, onze expertise

Onze adviseurs, advocaten en juristen staan scholen met raad en daad terzijde. Ze staan voor het belang van het katholiek en christelijk onderwijs in onze samenleving.

Veel voordelen en unieke extra’s

Verusleden kunnen bovendien rekenen op een inspirerend opleidingsaanbod, aantrekkelijk ledenvoordeel en andere unieke extra’s. Daarmee kunnen zij de kwaliteit van hun onderwijs en de kracht van hun organisatie flink verbeteren en versterken.

Jaarverslag

Leden van Verus kunnen het volledige jaarverslag 2023 (bestuursverslag en jaarrekening) opvragen via [email protected].

Verus en privacy

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van onze leden en medewerkers bij ons veilig zijn. Wij voldoen aan de AVG en al onze medewerkers zijn op de hoogte. We vragen alleen die gegevens die we nodig hebben om je goed te informeren en zaken goed te regelen en te laten verlopen. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Daarin zijn we transparant.

Verus ® Registered Trademark

Verus ® is een geregistreerd handelsmerk. Onze merknaam is officieel ingeschreven in het Benelux Merkenregister dat beheerd wordt door het Ministerie van Economische Zaken.