Publicatie-
datum:

15 februari 2022

Publicatiedatum: 15 februari 2022
Bedrijfsvoering Samen leven

De webinar vervolgt met een panelgesprek tussen Elise Visser en Klaas van Harten (eigenaar HB-Netwerk) onder leiding van Mark Buck (lid College van Bestuur Verus).

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus