Publicatie-
datum:

4 april 2022

Publicatiedatum: 4 april 2022
Bedrijfsvoering Samen leven

Mark Buck (lid College van Bestuur Verus) gaat in gesprek met Gea Koops-de Hoog (bestuurder Stichting Penta in Hoorn) en Peter van Dijk (voorzitter College van Bestuur De Goudse Waarden) over hun ervaringen met onderwijshuisvesting.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Wil je meer weten over strategische planvorming onderwijshuisvesting, bekijk de nogmaals de animatievideo 'Strategische planvorming onderwijshuisvesting' uit dit webinar.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus