Als advies blijf ik geven dat ze eerst met de randen (de kaders) moet beginnen en daarna pas met de invulling. Eigenwijs als ze is, laat ze mij vaak de randen doen en begint zij alvast met de invulling. Niet ideaal, maar uiteindelijk komt het altijd goed.

Complexe puzzels

Mijn werk als adviseur en procesbegeleider strategische scholenplanning is vergelijkbaar met het maken van (complexe) puzzels, waarin veel facetten aan bod komen. Met mijn achtergrond als planoloog en demograaf werk ik naast het opstellen van leerlingenprognoses en omgevingsanalyses samen met mijn collega’s en leden aan complexere integrale vraagstukken. Daarin staat één vraag centraal: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een zo’n toekomstgericht onderwijsaanbod hebben voor de komende 20 á 40 jaar?’.

Vraagstukken

Voorbeelden van vraagstukken zijn planvorming in een wijk met een forse afname van het aantal leerlingen (is er nog ruimte voor het huidige aantal scholen, en zo niet, hoe dan wel?) en bestuurlijke vraagstukken waarin zowel de instandhouding van BRIN-nummers (lage leerlingaantallen op de ene school) gepaard gaat met ruimtetekort op een andere school en woningbouw in een aangrenzende nieuwbouwwijk, waar mogelijk wel of geen ruimte is voor een nieuwe school.

In deze vraagstukken komen cijfers, kaartmateriaal (Verus Viewer), wetgeving, bekostiging/bedrijfsvoering, huisvesting (kwantiteit en kwaliteit), profilering/identiteit en onderwijskwaliteit samen. In de praktijk is er een wisselwerking tussen de cijfers en het verhaal achter de cijfers; deze zijn niet los van elkaar te bezien. Ik help onze leden daarbij (samen met mijn collega’s) door op basis van scenario’s (de kaders) de voors en tegens per domein in beeld te brengen, waardoor er overzicht en inzicht ontstaat en bestuurders onderbouwde strategische keuzes (de invulling) kunnen maken.

Onderwijshuisvesting

Daarnaast werk ik in het kader van het ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening van Verus als projectleider samen met collega’s op het gebied van onderwijshuisvesting. Verus ondersteunt zijn leden al jaren vanuit verschillende expertisegebieden bij vragen rondom onderwijshuisvesting, maar gezien de toenemende complexiteit inventariseren we de behoefte van de leden om dergelijke vraagstukken ook meer integraal/samenhangend te zien.

Heb je behoefte aan een leerlingenprognose, analyse of heb je te maken met een complex vraagstuk op het gebied van strategische scholenplanning en/of huisvesting? Aarzel dan niet, en neem dan snel contact met mij op.