Blogs

Meer ruimte nieuwe scholen
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Is er meer of minder ruimte voor nieuwe scholen?

Sinds februari 2021 geldt er nieuwe wetgeving voor het stichten van een nieuwe school of het verzelfstandigen van een dislocatie of nevenvestiging: de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Nu de eerste scholen volgens deze nieuwe wetgeving zijn gesticht, delen we hier graag onze ervaringen en bevindi