Als één van de medewerkers, zet ik mijn deskundigheid en kwaliteiten graag in voor de ontwikkeling van de kinderen en het behoud van hun scholen. Ik vind het belangrijk om mee te denken met de bestuurders en schoolleiders van de scholen.

Korte- en langetermijnprognoses

Een betrouwbare en actuele prognose biedt goede ondersteuning aan het onderwijsvestigingsbeleid. Op basis van een prognose kunnen bestuurders hun beleid bepalen op het gebied van huisvesting, stichting, fusie en de verplaatsing van scholen. Prognoses geven ook een overzicht van de personeelskosten en de financiële kosten.

Voor het primair en voorgezet onderwijs stel ik korte- en langetermijnprognoses op. Hierbij vind ik het belangrijk dat de landelijke demografische ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Ik heb jarenlang met plezier kwantitatieve analyses gemaakt voor het basisonderwijs. Daarnaast zet ik graag mijn kennis en talenten in om nieuwe producten te ontwikkelen.

Opleiding

Na het behalen van mijn diploma’s in de Sociale Geografie en Demografie, met een specialisatie in landkunde en de studie Journalistiek, heb ik ook een diploma behaald voor de studie ‘Management voor kleine ondernemingen’. Ik heb mijn werkervaring verrijkt door werkzaamheden te verrichten bij de Provincie Zuid-Holland.