Als adviseur governance, cultuur en organisatie sta ik bestuur en toezicht bij met advies over én begeleiding bij uiteenlopende vraagstukken.

Na mijn bedrijfseconomische opleiding heb ik gewerkt als consultant op gebied van strategie, fusies en overnames gevolgd door een periode als bestuurssecretaris in het onderwijs en in de sport. Ik heb bij veel verschillende organisaties mogen binnenkijken, zowel in het onderwijs als daarbuiten. Daardoor heb ik een brede basis van kennis en ervaring kunnen opbouwen.

Vraagstukken op het gebied van fusies, samenwerking, organisatieontwikkeling en strategievorming hebben mijn bijzondere interesse. Daarnaast begeleid ik ook besturen en toezichthouders bij de verkenning van hun visie op toezicht en besturen, bij de verandering van een bestuursmodel of bij hun verdere professionalisering.