Als belangenbehartiger probeer ik samen met mijn directe collega's het onderwijsbeleid te beïnvloeden in het voordeel van onze leden. Daarbij richt ik mij in het bijzonder op artikel 23 van de Grondwet en alles wat daar in de ruimste zin van het woord mee te maken heeft, ook in Europees verband. Andere thema's die mijn speciale aandacht hebben zijn onder meer economisering van het onderwijs en toetsing, governance, ouderbetrokkenheid en kinderopvang. Ook het mbo en ho behoren tot mijn terrein.

Mijn input haal ik niet alleen uit het volgen van landelijke, regionale en plaatselijke onderwijsontwikkelingen, maar zeker ook uit contacten met onze leden, zowel direct als indirect via collega's. Aansluiting bij de praktijk vind ik bovendien als echtgenoot van een leerkracht, vader van een schoolgaande dochter en als lid van de raad van toezicht van een schoolbestuur in het primair onderwijs.