Publicatie-
datum:

31 mei 2023

Publicatiedatum: 31 mei 2023
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Geïnspireerd goed onderwijs mogelijk maken is een van de centrale ambities van Verus. Op verzoek van Verus onderzocht Gert Biesta de rol en betekenis van inspiratie in het onderwijs.

In De school als vrijplaats vraagt hij onder andere wat inspiratie nu precies is, welke rol het speelt of zou kunnen spelen in het onderwijs, wat geïnspireerd goed onderwijs mogelijk maakt, en wat het in de weg kan zitten. Daarbij komt ook de vraag in beeld wat dit betekent voor de plaats van de school in de samenleving. In vijf hoofdstukken verkent Biesta de betekenis van inspiratie voor het onderwijs en voert hij een krachtig pleidooi voor de school als vrijplaats: een plaats waar leerlingen voldoende luwte wordt geboden zodat ze inspiratie kunnen ontmoeten en aan kunnen komen in de wereld.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus