Onderwijs is een wonderlijke plek. Maar haar wonderlijkheid staat steeds meer onder druk. De lucht wordt uit het onderwijs gehaald door de verzwaring van allerlei meetinstrumenten en evaluatiemethoden, wetenschappelijk bewezen interventies en vooraf geformuleerde leerdoelen.

In De school als vrijplaats laat Gert Biesta een ander geluid horen. Biesta laat zich inspireren door het concept ‘inspiratie’. Wat is eigenlijk inspiratie? Welke rol speelt of zou ze kunnen spelen in onderwijs? Wat maakt geïnspireerd goed onderwijs mogelijk en wat zit het in de weg? Welke thema’s komen in beeld wanneer we het gesprek over geïnspireerd goed onderwijs willen voeren en gaande willen houden? En wat betekent dat voor de plaats van de school in de samenleving? In vijf hoofdstukken verkent Biesta de betekenis van inspiratie voor het onderwijs en komt het beeld naar voren van de school als een vrijplaats: een plaats waar leerlingen voldoende luwte wordt geboden om aan te komen in de wereld van morgen.

Download hier de publicatie