Publicatie-
datum:

30 januari 2023

Publicatiedatum: 30 januari 2023
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Een rijker en menselijker perspectief op onderwijskwaliteit: dat is wat de publicatie ‘Sturen op brede onderwijskwaliteit’ wil aanreiken. Goed onderwijs gaat over goed leren, goed leven en goed samenleven. Alleen wanneer onderwijs in dienst staat van deze brede visie op onderwijskwaliteit, zullen mensen in het onderwijs zich aangesproken voelen.

Deze publicatie kiest voor een integrale benadering van onderwijskwaliteit. Dit houdt in dat het ‘waarom’, ‘waartoe’, het ‘wat’ en het ‘hoe’ met elkaar verbonden kunnen worden. Dan kunnen onderwijsprofessionals betekenis geven aan wat ze doen. Kortom: met deze publicatie wil Verus laten zien dat een perspectief van binnenuit in plaats van een buiten-perspectief heel vruchtbaar kan zijn.

‘Sturen op brede onderwijskwaliteit’ is het resultaat van een onderzoek met bestuurders in het PO (Kennisalliantie PO). Zij hebben in gesprek met elkaar en collega-bestuurders onder begeleiding van een Verus-adviseur en onderzoeker blootgelegd welke mogelijkheden bestuurders hebben buiten of in aanvulling op het bestaande instrumentarium. De aanpak van vertragen en generatief luisteren heeft geleid tot een aantal concrete handreikingen voor de bestuurlijke praktijk: een model van brede onderwijskwaliteit, een handreiking voor bestuurlijk handelen vanuit een integrale benadering en een gespreksinstrument voor reflectie op het eigen bestuurlijk handelen.

Download deze publicatie

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus