Publicatie-
datum:

27 januari 2021

Publicatiedatum: 27 januari 2021
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

Denk jij ook al na over het effect van de coronacrisis, digitalisering en het effect daarvan op duurzame onderwijshuisvesting en duurzaam onderwijs van de toekomst?

Vorig jaar maart bleek dat veel onderwijsorganisaties vrij snel digitaal onderwijs (mogelijk met vallen en opstaan) vorm konden geven. Daarnaast bleek ook dat er veel verschil zit in de mate waarop ouders thuisonderwijs kunnen faciliteren, zowel qua beschikbare ruimte, ICT en tijd. Als ouder hoop ik ook dat mijn dochter weer snel naar school kan, zowel om geïnspireerd goed onderwijs te krijgen van haar bevlogen leerkracht als om haar vriendjes en vriendinnetjes weer te zien.

Duurzaamheid en/in onderwijs

In de praktijk komen we in contact met leden die graag hun duurzaamheidsambitie, gegeven een strategisch beleidsplan, willen vormgeven en dat terwijl er tegelijkertijd een (gemeentelijke) huisvestingsopgave (IHP) ligt. Want naast ‘het aspect’ onderwijs (hoe wil je het vormgeven), speelt ook duurzaamheid/duurzame ontwikkeling een steeds grotere rol (niet alleen fysiek – bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen – maar mogelijk ook als onderdeel van het onderwijsprogramma).

Het is goed om te weten hoe de leerlingenstromen zijn (zowel naar als binnen de school) evenals de prognoses voor de korte en lange termijn. Daarnaast is de kans aanwezig dat er ook sprake is of zal zijn van een Integraal Kindcentrum of Multifunctionele accommodatie. En wat betekent dat voor de benodigde ruimtebehoefte, de indeling ervan, en de afspraken daarover met andere organisaties, gezien de mogelijke structurele toename qua digitalisering van het onderwijs?

Financiële en juridische kaders

Ook zijn er financiële kaders: wat is het vrije eigen vermogen, met welke risico’s heeft een organisatie al te maken en wat is uiteindelijk nog de investeringscapaciteit (wat kan je investeren)? En juridisch gezien: wat mag je investeren? De advocaten onderwijshuisvesting van Verus merken namelijk al dat onderwijsorganisaties steeds meer onder druk worden gezet door (in financiële problemen verkerende) gemeenten om zelf ook een bijdrage te leveren, terwijl dit eigenlijk niet de bedoeling is.

Nog complexer

Mede door de coronacrisis was er voor Verus tijd om zowel intern als onder leden onderzoek te doen hoe we als Verus een integraal aanbod kunnen faciliteren op basis van de expertise die we al bieden. Op zichzelf al erg complex, de coronacrisis maakt het mogelijk nog complexer. We zijn benieuwd naar het beeld van leden over de relatie tussen onderwijs op school en digitaal (thuis)onderwijs en wat dat betekent voor onderwijshuisvesting. Een beeld dat mogelijk veranderd is in het afgelopen jaar.

Heb jij ook te maken vragen op het gebied van onderwijshuisvesting en/of duurzaamheid? Graag gaan we vrijblijvend het gesprek met je aan om te kijken of en hoe we je kunnen ondersteunen.

Het team integraal huisvestingsaanbod bestaat uit Elise Visser (advocaat huisvesting), Genno Wolthers (adviseur bedrijfsvoering), Marcel Elsenaar (adviseur duurzaamheid en identiteit), Gert Will (adviseur governance, cultuur en organisatie), Michael Ashcroft (adviseur inkoop), Robbert Jan de Vries (belangenbehartiger), Bjorn Meulendijks (marketing manager) en Auke Vlonk (projectleider en adviseur scholenplanning).

Voor meer informatie over onderwijshuisvesting verwijzen we ook graag naar een document dat onlangs door Klaas van Harten is gepubliceerd, dat voor leden van Verus gratis aan te vragen is.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten