Publicatie-
datum:

1 september 2022

Publicatiedatum: 1 september 2022
Juridisch Samen leven

Casus

Voor de zomervakantie heeft de docentenvergadering van een school besloten om een leerling van klas 3 niet over te laten gaan naar klas 4. De ouders zijn het niet eens met deze beslissing en ook de leerling blijft met een boos gevoel rondlopen. Ze vinden de reden voor het zittenblijven niet genoeg onderbouwd. Zo is er volgens hen te weinig rekening gehouden met de gevolgen van de coronapandemie. Ook vinden ze de procedure onduidelijk en zijn ze ontevreden over de communicatie.

Inmiddels is de leerling gestart: weer in klas 3. Maar de ouders hebben al meerdere keren aangegeven het besluit van zittenblijven aan te gaan vechten. Zo blijkt uit e-mailberichten dat de ouders eisen dat de leerling voorwaardelijk in klas 4 moet starten. Ze verwachten daarbij dat de school diverse maatregelen neemt om de leerling daarbij te ondersteunen. De school gaat hier niet mee akkoord en een juridische procedure vanuit de ouders ligt op de loer.

Help! Een juridische procedure

Aan het begin van het schooljaar heb je al genoeg aan je hoofd en zit je absoluut niet te wachten op een juridische procedure. Als je nu al het gevoel hebt dat een besluit dat na de rapportvergadering over een leerling is genomen tot spanningen en onrust leidt, dan kan dit de komende maanden de samenwerking met ouders enkel verder belemmeren.

Maar wat als de ontevredenheid bij ouders over een soortgelijke beslissing nu zo ver reikt dat er geen weg terug lijkt en ook het gesprek tussen school en ouders haast niet meer mogelijk is? Een casus zoals hierboven beschreven kun je bij Verus aanmelden voor een bemiddelingstraject. Hiermee ontzorgen we jou in dit traject, waarbij onze onafhankelijke bemiddelaars gesprekken tussen jou als afdelingsleider en/of mentor en de ouders begeleiden.

Bemiddelingstraject

Als je als school bij ons aanklopt, starten wij na akkoord van beide partijen een bemiddelingstraject. We pakken jouw verzoek vaak binnen drie werkdagen op en nemen contact op met de deelnemers aan het gesprek om te bereiken dat ze aan tafel komen. Zo creëren wij vanaf het begin een veilige omgeving, waarbij de deelnemers kunnen zeggen wat er op hun hart ligt. Als bemiddelaar stellen we als onafhankelijke en onpartijdige derde gerichte vragen om boven water te krijgen wat de deelnemers dwars zit, om daarna de aandacht te richten op wat er voor de samenwerking in de toekomst tussen school en ouders nodig is.

In ons werk zien we mensen weer dichterbij elkaar komen, doordat ze in de gesprekken naar elkaar luisteren. Ze luisteren juist ook naar wat er achter woorden schuilgaat. Ook proberen we juist gedeelde waarden en visies naar boven te halen. Want uiteindelijk draait het om het gezamenlijke belang: het kind. En zo ontstaat er vaak weer ruimte om samen verder te gaan. Zit jij met je handen in het haar over een soortgelijke kwestie of ander geschil? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij staan voor je klaar!

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten