Publicatie-
datum:

20 maart 2024

Publicatiedatum: 20 maart 2024
Bedrijfsvoering Samen besturen

De wereld wordt steeds complexer en tegelijkertijd vormen de leerlingenaantallen van nu en de toekomst wel de basis voor de begroting, formatie en de (grootte van de) huisvesting. Er is hierover steeds betere informatie beschikbaar. Denk daarbij aan gegevens over leerlingenstromen en marktaandelen van scholen, demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen in de omgeving, en kengetallen van gebouwen zoals bouwjaar en energielabel.

Meer grip

Als adviseurs scholenplanning merken we dat scholenorganisaties steeds meer gevoel willen krijgen bij wat er speelt in de omgeving. Dit om niet verrast te worden door de ontwikkeling van het aantal leerlingen. In de afgelopen jaren hebben we binnen Verus, naast leerlingenprognoses, een breed palet aan analyses en de Verus Viewer ontwikkeld.

De Verus Viewer is een kaartentool met interactieve dashboards. In combinatie met verdiepende analyses kunnen wij ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van strategische scholenplanning en huisvesting. De Verus Viewer maakt het inzichtelijk! Door met elkaar het gesprek aan te gaan over enerzijds cijfers en kaarten en anderzijds de lokale kennis van de schoolorganisaties zelf, ontstaat er meer grip op leerlingenstromen.

Verleden en heden in beeld

In samenwerking met scholen en besturen proberen we eerst zo goed mogelijk het verleden en heden in beeld te brengen. Hiermee creëren we bewustwording over de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren. Dit doen we onder andere met de Verus Viewer en de volgende analyses:

  • De omgevingsanalyse: we vergelijken voor de afgelopen acht jaar de ontwikkeling van het aantal leerlingen van scholen in bijvoorbeeld een wijk of plaats. Hiermee ontstaat het inzicht welke scholen het relatief (minder) goed doen.
  • De herkomstanalyse: redenerend vanuit de relevante plaatsen of wijken vergelijken we voor de afgelopen acht jaar de ontwikkeling van het aantal kinderen: naar welke scholen gaan ze meer of minder? Uit welke gebieden neemt het aantal leerlingen toe c.q. af? Deze analyse wordt vaak aangevuld met kaartmateriaal in de Verus Viewer, bijvoorbeeld door de geografische spreiding van leerlingen inzichtelijk te maken. Dit biedt een goed inzicht in de ontwikkeling van het voedingsgebied van scholen.
  • Het cijfermatig en in kaart brengen van de leerlingenstromen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs: hoe zijn en waren de leerlingenstromen? Wat is er veranderd en welke effecten heeft dat (gehad)? Hoe is het contact (geweest) met de basisscholen in de afgelopen jaren?

Plan de toekomst

Met behulp van bovenstaande analyses kunnen we betere afwegingen maken tijdens het opstellen van de leerlingenprognoses. Op dit vlak is er niet één waarheid. Daarom creëren we ook overzichten waarin we leerlingenprognoses van onszelf vergelijken met die van Pronexus, DUO en de schooldirecteuren zelf. Hieruit ontstaat ‘het goede gesprek’ om zo in samenwerking tot een zo goed mogelijk beredeneerde leerlingenprognose te komen per locatie. Vervolgens kan de meerjarenbegroting verder worden uitgewerkt, het strategische personeelsbeleid worden ingericht evenals (een visie voor) het integraal huisvestingsplan. Het is zaak om de leerlingenstromen ‘continu’ te blijven monitoren, ook om – indien nodig – snel te kunnen bijsturen. Inzicht in de data helpt de schoolbestuurder dus om goede strategische beslissingen te nemen.

Heb je interesse in dergelijke analyses en/of wil je zelf met de Viewer gaan werken? Of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met onze adviseur scholenplanning, Auke Vlonk.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten