Publicatie-
datum:

30 november 2022

Publicatiedatum: 30 november 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Heb jij of jouw zieke medewerker een voorschot van het UWV ontvangen en wil je weten of deze voorschot WIA-uitkering aan jou is doorberekend. Heb je lopende WGA dossiers die wellicht in aanmerking komen voor een (her) beoordeling? Of wil je meer weten over de vereenvoudigde WIA- beoordeling? Verus helpt je bij al deze vragen en kan ook beoordelen of je nog wel op de juist manier de Ziektewet en WGA geregeld hebt. We willen toch allemaal dat elke euro naar het onderwijs gaat!

Wil je meer weten neem dan contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten