Publicatie-
datum:

18 januari 2023

Publicatiedatum: 18 januari 2023

Als toezichthouder houd je je bezig met allerlei zaken op het terrein van governance en bestuur of bedrijfsvoering. Je buigt je over de zogeheten PIOFACH-vraagstukken op strategisch niveau. Dit zijn personeel, informatisering, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting. Vragen die je als toezichthouder kunt stellen, zijn: ‘Wat doen we aan strategisch personeelsbeleid?’, ‘Hoe staan we er financieel voor?’ ‘Doen we de juiste dingen in communicatie naar ouders en verzorgers?’ en ‘Is onze administratie ingericht op tijdige en correcte rapportage?’

Inzicht krijgen

Er zijn verschillende invalshoeken om je te helpen het gewenste kennisniveau en inzicht te krijgen. In de praktijk is een leergang, zoals Deskundig van start als toezichthouder en Bestuurlijk Leidinggeven, bijzonder nuttig om een basis te leggen. In een aantal gevallen blijkt er met name bij toezichthouders, zoals raden van toezicht en (G)MRen, na enige tijd toch behoefte te bestaan aan enige verdieping. Meestal gaat het dan om de financieel-strategische kant. Dat is logisch omdat naast zicht op het complete onderwijsveld ook iets meer specifieke kennis nuttig kan zijn. Niet iedereen is immers financieel onderlegd.

Binnen Verus is de benodigde ondersteuning en coaching beschikbaar. Deels algemeen, deels maatwerk en altijd gericht op de bestaande organisatie. In één of enkele dagdelen kunnen wij helpen om te begrijpen en blijvend te doorzien wat de belangrijkste kengetallen zijn, hoe deze tot stand komen en wat je kunt doen om binnen de streefwaarden te blijven. Vooral ook wat de onderlinge, integrale en strategische betekenis is. We leggen dus ook verbanden en maken deze eenvoudig zichtbaar. Dat helpt om de juiste vragen te kunnen stellen. Ons motto is dan ook: ‘alleen de niet gestelde vraag is dom’.

Voor meer informatie: Manuel Suurhoff en Eric Zoet, adviseurs bedrijfsvoering en financieel beleid

Gerelateerde berichten