Ik ben vanuit financieel eindverantwoordelijke rollen in het bedrijfsleven nauw betrokken geweest bij vele optimalisatieprocessen, zoals de inrichting van een shared service center, bedrijfsovernames, reorganisaties, procesveranderingen en systeemimplementaties.

Penningmeester

Mijn interesse voor het onderwijs is gewekt in de periode dat ik penningmeester van een eenpitter in het primair onderwijs was en van dichtbij betrokken ben geraakt bij de planning & controlcyclus, de verslaglegging, het risicomanagement, verbouwingsprojecten en een fusie. Vanuit die ervaringen sta ik bestuurders en raden van toezicht graag bij.

Meer weten? Neem gerust contact op.