Bestuur en samenwerking Samen besturen

We maken je in korte tijd wegwijs in de belangrijkste zaken, die binnen het onderwijs spelen. Daarna kun je op een verantwoorde manier meebeslissen over deze onderwerpen. Je weet precies welke rol en welk gedrag van je worden verwacht.

Tijdens de online bijeenkomsten ontvang je helder en beknopt de belangrijkste theoretische informatie. Vervolgens leer je van elkaar door uitwisseling van ervaringen en het bespreken van casussen.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit vier avonden met de volgende hoofdonderwerpen:

Module 1: Onderwijs en Identiteit

Docent: Guido de Bruin

Goed christelijk onderwijs in een seculiere tijd met teruglopende leerlingenaantallen is niet alleen de zorg van het bestuur/de bestuurder. Het raakt de kern van de organisatie.

In deze bijeenkomst komt het belang aan de orde om hierover op een integrale manier te denken en identiteit niet te versmallen tot alleen de lessen godsdienstige vorming of de viering van christelijke feesten. Het gaat om het belang van de christelijke traditie voor datgene waar het in het onderwijs primair om gaat: het educatieve proces tussen leraar en leerlingen.

Module 2: Juridisch kader

Docent: Thérèse Penders

We brengen je op de hoogte van de belangrijkste wetten voor het onderwijs, zoals de Wet Goed onderwijs goed bestuur en de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen. Ook recente wetgeving Wet bestuur en toezicht rechtspersonen passeert de revue.

Module 3: Bedrijfsvoering

Docent: Manuel Suurhoff / Sicco de Goede

Het is belangrijk om het financieel beleid in een meerjarig perspectief te plaatsen. Zo krijg je voor de komende jaren een goed inzicht in de inkomsten en het beschikbaar werkkapitaal van de organisatie. Vanzelfsprekend brengen we ze in relatie tot onderwijsopbrengsten en eventuele investeringen (personeel en materieel).

Daarnaast bespreken we tijdens deze bijeenkomst de uitgaven van de organisatie. Dáár vinden de keuzes plaats, die passen bij het beleid dat de instelling verder helpt op onderwijskundig terrein en dat nodig is om de continuïteit te kunnen borgen. Zaken als personeelsbeleid, huisvesting en rapporteren in het kader van het toezichthoudend kader zijn dus belangrijke onderdelen.

Module 4: Governance

Docent: Joost Kempen

Veel scholen hebben hun structuur goed geregeld. Daarnaast zijn de communicatieve en sociale kant van governance van belang in het succesvol functioneren als toezichthoudend orgaan en bestuur. Welke rol heeft bijvoorbeeld de toezichthouder? Welk gedrag past daarbij en hoe kan de toezichthouder kaders opstellen voor het beleid van de bestuurder/het uitvoerend bestuur? Welke rol heeft de uitvoerende bestuurder bij het opstellen van kaders? En hoe zit het met het informatieprotocol?

Sector

PO en VO

Voor wie

(Beginnend) toezichthouders zoals leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur.

Docenten

Waar

Online

Wanneer

Het gaat om drie online bijeenkomsten en een fysieke bijeenkomst:

  • Module 1: Maandag 11 maart 2024 19:30 - 22:00 (Alleen deze bijeenkomst is fysiek op het kantoor van Verus)
  • Module 2: Maandag 18 maart 2024 19:30 - 22:00
  • Module 3: Maandag 25 maart 2024 19:30 - 22:00
  • Module 4: Maandag 8 april 2024 19:30 - 22:00

Prijs

  • Leden: €500,-
  • Niet-leden: €550,-

Incompany

Op aanvraag bieden we deze cursus incompany aan (als de coronamaatregelen dit toestaan). Je kunt deze cursus bijvoorbeeld op maat laten plaatsvinden voor je eigen raad van toezicht of toezichthoudend bestuur. Ook kun je deze cursus met verschillende organisaties uit je omgeving laten verzorgen bij jouw in de regio. Vraag om een vrijblijvende offerte.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde opleidingen