Na een carrière in het (voortgezet) onderwijs, heb ik mij verder verdiept in het creëren van maatschappelijke waarde. Hierbij is strategie essentieel, net als een goede organisatie en een goede manier om over de gemaakte keuzes verantwoording af te leggen aan alle stakeholders. Ik heb mij gespecialiseerd in de samenwerkingsvormen tussen verschillende organisaties om deze maatschappelijke waarde te bereiken en de governance rollen die hierbij horen. Daarnaast heb ik gewerkt als consultant in de commerciële sector bij strategische vraagstukken.

Ervaring in het onderwijs

Deze verschillende organisaties en vraagstukken hebben mij een brede basis opgeleverd van waaruit ik kan adviseren. Daarbij is de ervaring in het onderwijs voor mij essentieel om steeds de verbinding te leggen tussen strategische keuzes en de vertaling daarvan naar de vakmensen voor de klas en uiteindelijk het belang van de kinderen.

Vraagstukken op het gebied van samenwerking, organisatieontwikkeling en strategievorming hebben mijn bijzondere interesse. Daarnaast begeleid ik ook besturen en toezichthouders bij de verkenning van hun visie op toezicht en besturen, bij de verandering van een bestuursmodel of bij hun verdere professionalisering.