Ik begeleid bij bestuurlijke en organisatiekundige vraagstukken en het geven van richting aan organisaties en ondersteun en stimuleer professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de mensen die samen de organisatie vormgeven. Ik ben een ervaren Management Drives-trainer/coach en zorg positief waarderend voor een inspirerende en veilige leeromgeving.

In begeleidingstrajecten zorg ik ervoor gedeelde waarden expliciet, inspirerend en richtinggevend te maken en de structuur, communicatie en cultuur van een organisatie of team in balans te brengen. Daarbij luister ik naar verhalen, verbind ik mensen en inhoud en geef ik graag inzicht en overzicht. En zet aan tot actie.

Ik heb een brede bestuurlijke kennisbasis en ervaring als leidinggevende waarin ik de professionele ontwikkeling van bestuursondersteuners en schoolleiders heb begeleid. Die kennis en ervaring zet ik graag in. Overigens niet omdat ik denk dat het precies zo moet zoals ik heb gedaan...

Ik werk vanuit de overtuiging dat mensen vanuit betrokkenheid een positieve bijdrage willen leveren en hun talenten inbrengen. Zij komen in hun kracht te staan als sprake is van duidelijke verwachtingen en van wederzijds vertrouwen, openheid en inspiratie. Als het rafelt in een organisatie of team gaan mensen op zoek naar hoe dit te repareren. Dat lukt ze dan niet altijd zelf. Dan is het fijn als iemand van buiten meekijkt of even meeloopt en dat vind ik dus leuk om te doen.

Wat voor trajecten begeleid ik?

  • governance
  • organisatierevitalisering
  • ontwikkelingsgerichte, narratieve visitaties
  • teamontwikkeling

Welke doelgroepen bedien ik?

  • toezichthouders
  • bestuurders
  • bestuursondersteuning
  • schoolleiders
  • (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden
  • teams

Wat beoog ik?

Duurzame professionalisering door verbinden, reflecteren, inspireren en motiveren.