Aanmeldingen voor leergangen en cursussen bij Verus Opleidingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven. Je ontvangt van ons een bevestiging. Twee weken voor de aanvang van de scholingsbijeenkomst ontvang je een uitnodiging, een routebeschrijving en een deelnemerslijst.

Aantal deelnemers

Bij onvoldoende belangstelling kunnen wij de scholingsbijeenkomst annuleren. Als het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, gaan we na of een extra scholingsbijeenkomst kan worden belegd. Je ontvangt in alle gevallen tijdig schriftelijk bericht.

Annulering

Bij aanmelding van een leergang of cursus heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de aanmelding is ontvangen. Binnen deze bedenktijd mag je jouw aanmelding annuleren zonder opgaaf van reden. Indien de startdatum van de opleiding binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen valt, geldt dat de bedenktijd voor kosteloos annuleren vervalt op het moment dat de leergang of cursus start.

Je kunt je inschrijving tot drie weken voor de scholingsbijeenkomst annuleren. Wij brengen dan alleen de administratiekosten in rekening, namelijk 25 procent van de deelnamekosten. Na die datum kun je niet meer annuleren en ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd. In geval van verhindering kun je je door een collega laten vervangen. Wil je ons dat dan laten weten?

Afwezigheid

Indien je deelneemt aan een leergang en een bepaalde dag niet aanwezig kunt zijn heb je het recht om deze een volgende keer alsnog te volgen.