Ik help bij het versterken van een positief pedagogisch klimaat door handen en voeten te geven aan de identiteit en de kernwaarden van je school. Omdat het ten diepste om menswording gaat; om de maatschappelijke opdracht van de school. Om dit concreet te maken werk ik graag met de methodieken van Positive Behavior Support (PBS). Juist omdat die helpen om de idealen van de school te vertalen in concrete en positief geformuleerde gedragsverwachtingen. Met een directe uitstraling naar de didactiek, zodat er verbinding ontstaat tussen samen leven en samen leren.

Wat zie je gebeuren?

Door de hele school heen worden kernwaarden en gedragsverwachtingen gevisualiseerd. De waarderende en eenduidige benadering van elkaar versterkt de voorspelbaarheid en veiligheid. Ouders worden enthousiast(er) betrokken. Collega’s zijn beter in staat om onderscheid te maken tussen persoon en gedrag en ontwikkelingen gerichte interventies voor leerlingen met probleemgedrag.

PBS werkt altijd op basis van data. Dat maakt duidelijk waar het ‘jeukt’ op school, en dus waar je gericht kunt ‘krabben’. PBS-scholen zien het aantal incidenten dalen (lesverwijderingen, te laat komen) waardoor de effectieve lestijd wordt versterkt en er minder energie weglekt. PBS bevordert het welzijn van iedereen in de school en benadert problematische situaties waar mogelijk met creativiteit en humor. Complimenten en gerichte feedback kleuren de lessen en de onderlinge omgang.

Wat kan Verus bieden?

We informeren, inspireren en begeleiden. We zijn er voor studiedagen, gesprekken met directies en teams en langdurige coaching voor wie daadwerkelijk wil beginnen. Elke school op z’n eigen manier, vanuit de eigen vragen. Zodat er merkbare verbeteringen ontstaan. We brengen graag scholen bij elkaar voor kennisdeling en inspiratie, specifiek in een gecertificeerd leernetwerk van (PBS-)scholen samen met Windesheim. Netwerken van po, vo en mbo zijn georganiseerd of in wording.

Ik kom graag langs bij wie het verlangen deelt om de idealen van geïnspireerd goed onderwijs handen en voeten te geven. Wie verder wil bouwen aan de school als een kostbare gemeenschap van kostbare mensen. Oefenplek van geloof, hoop en liefde. Ik nodig je uit om in gesprek te gaan.