Publicatie-
datum:

21 september 2022

Publicatiedatum: 21 september 2022
Bestuur en samenwerking Onderwijs en samenleving Samen besturen

Onderwijs is zoveel meer dan taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. En taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid zoveel meer dan een vaardigheid. Daarbij is het van belang dat iedere school op een passende manier invulling moet kunnen geven aan deze opdracht.

Miljoenennota op Prinsjesdag

In de op Prinsjesdag gepresenteerde miljoenennota maakt het kabinet bekend in totaal 3,3 miljard euro extra in het primair en voortgezet onderwijs te investeren ten opzichte van de vorige periode. Veel onderliggende plannen zijn al bekend. De speerpunten van het kabinet zijn de vergroting van de basisvaardigheden, gelijke kansen voor iedereen en sneller ingrijpen als de onderwijskwaliteit niet in orde is. Daarnaast krijgt het aanpakken van het lerarentekort veel aandacht. Essentieel bij de uitvoering van de plannen, zo meldt het ministerie van OCW, is dat er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen.

Focus op basisvaardigheden mag geen versmalling van onderwijs zijn

Het is geen verrassing dat het vergroten van de basisvaardigheden tot de speerpunten van het kabinet behoort. Enkele maanden geleden stuurde minister Dennis Wiersma een brief naar de Tweede Kamer waarin hij op hoofdlijnen zijn plannen ontvouwde om de beheersing van de basisvaardigheden te verbeteren. Verus heeft waardering voor de ambitie van de minister. Te lang zijn er steeds weer taken aan het onderwijs gegeven. Een scherpere focus, gekoppeld aan een helder curriculum, kan scholen helpen om duidelijke keuzes te maken. Tegelijk roepen de plannen wel vragen op. De focus op basisvaardigheden mag geen versmalling van onderwijs zijn. Hoe maken we een einde aan steeds weer nieuwe maatschappelijke taken voor de school? Het is daarom van belang dat er snel meer duidelijkheid komt over de exacte invulling van het masterplan.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten