Publicatie-
datum:

12 mei 2022

Publicatiedatum: 12 mei 2022
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Verus vindt dat die focus op basisvaardigheden geen versmalling van het onderwijs mag zijn. Onderwijs is zoveel meer dan taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Daarbij is het van belang dat iedere school op een passende manier invulling moet kunnen geven aan deze opdracht.

In de brief die minister Dennis Wiersma vandaag naar de Tweede Kamer stuurde schetst hij op hoofdlijnen zijn plannen om de beheersing van de basisvaardigheden te verbeteren. Vlak voor de vakantie komt hij met verder uitgewerkte plannen. De resultaten op het gebied van taal, rekenen/wiskunde en burgerschap zijn de laatste jaren afgenomen. Voor een deel heeft dat met de corona-periode te maken. Maar er is al langere tijd sprake van een daling van de resultaten op het gebied van (vooral) taal en van rekenen/wiskunde blijkens de PISA onderzoeken. Die trend moet gekeerd worden.

Om dat te realiseren komt Wiersma met vijf zogenaamde pijlers:

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren
  • beschikbaarheid van effectieve leer- en ontwikkelmiddelen
  • een goede aansluiting tussen de school en haar omgeving;
  • goed zicht op basisvaardigheden door onderzoek en monitoring en scherper inspectietoezicht
  • een heldere opdracht aan het onderwijs door middel van een goed, landelijk curriculum

De minister wil zeker 10 jaar uittrekken om die basisvaardigheden weer op niveau te krijgen. Maar ook op korte termijn gebeurt er het nodige. Zo komen er basisteams die zo’n 150 scholen kunnen helpen om hun plannen uit te voeren. Daarnaast komt er de mogelijkheid voor een groter aantal scholen om een subsidie aan te vragen om een verbeterslag te maken.

Verus heeft waardering voor de plannen van de minister. Te lang zijn er steeds weer taken aan het onderwijs gegeven. Een scherpere focus, gekoppeld aan een helder curriculum, kan scholen helpen om duidelijke keuzes te maken. Tegelijk roepen de plannen wel vragen op. Wordt de ruimte die scholen hebben om onderwijs te geven op basis van identiteit en pedagogische opvattingen ingeperkt? Wat betekent het bijvoorbeeld voor het burgerschapsonderwijs? Wat is de betekenis van begrippen als effectief en ‘evidence based’ in dit geval? Hoe gaat het (verscherpte) inspectietoezicht eruit zien? Lopen scholen de kans om eerder als zwak beoordeeld te worden. Allemaal vragen die wat Verus betreft om een goede beantwoording vragen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten