Publicatie-
datum:

6 juli 2022

Publicatiedatum: 6 juli 2022
Identiteit Samen leven

Hopelijk lukt het om ook écht tot rust te komen. Robert van Putten (lector aan de CHE en lid van onze Wetenschappelijke Raad) schrijft over het belang daarvan in zijn bundel De jacht naar rust, waarin hij ook de voeding die we daarvoor kunnen vinden in onze eigen bronnen beschrijft. Juist in dit tijdsgewricht is het goed om afstand te nemen van waar we mee bezig zijn. Juist daardoor komen we tot nieuwe inzichten en doen we nieuwe energie op.

In rust beschouwen

Dat geldt ook voor ons persoonlijk; we zien uit naar een periode waarin we de dingen in rust kunnen beschouwen. Onze samenleving en het onderwijs schreeuwen om rust in plaats van doorhollen, om verbinding in plaats van polarisatie en om weloverwogen besluiten in plaats van snelle oordelen. Onze traditie en ons gedachtengoed biedt ons daarvoor veel aanknopingspunten. Ook volgend schooljaar willen we van daaruit werken aan geïnspireerd goed onderwijs, als uitnodiging aan alle betrokkenen in het onderwijs. Samen geven we vorm aan de bouwplaats van de samenleving die onze scholen zijn.

We wensen jullie een ontspannen zomer en een hoopvolle start van het nieuwe schooljaar toe!

Berend Kamphuis en Mark Buck

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten