Publicatie-
datum:

29 augustus 2019

Publicatiedatum: 29 augustus 2019
Juridisch

Het merendeel van de kinderen van 10 jaar en ouder heeft een mobiele telefoon en vrijwel iedere groep 8-er en middelbare scholier zit in een klassenapp. Het aanmaken zo’n klassenapp kan op initiatief van de leerkracht of de leerlingen zelf.

Nu binnen het onderwijs steeds vaker digitale middelen worden ingezet, is een klassenappgroep ook voor leraren een praktisch middel geworden. Maar sta aan het begin van dit schooljaar even stil bij vragen als: wie wordt beheerder, welke informatie wordt uitgewisseld en wie is verantwoordelijk voor de inhoud?

De leraar als beheerder

Een leerkracht die de klassengroepsapp aanmaakt is tegelijkertijd beheerder van die groep. Dat heeft nadelen (dagelijks honderden emojis op je schermpje en ook in je weekend stromen de apps binnen), maar zeker ook voordelen:

  • Je kunt op een gemakkelijke en laagdrempelige manier informatie uitwisselen, groepsafspraken maken of (een toelichting op de) lesstof doorgeven
  • Je overziet de berichtenstroom en houdt daarmee de regie in eigen hand
  • Je ziet wat er (ook buiten schooltijden om) speelt in de groep

Opvallend is wel dat leerkrachten soms nog onvoldoende weten hoe met een groepsapp om te gaan en welke verantwoordelijkheid daarbij kan komen kijken. Houd daarom rekening met de volgende zaken:

  • Als initiatiefnemer van de klassenapp trek je ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar je toe. Zorg ervoor dat je zelf goed weet hoe social media en het middel dat wordt ingezet, whatsapp in dit geval, werkt
  • In dat verband is het erg belangrijk om hier aan het begin van het schooljaar duidelijke afspraken met de klas over te maken. Geef aan wat je van hen verwacht in de wijze van omgang. Dat het een klassenapp is en er dus geen buitenstaanders aan mogen worden toegevoegd bijvoorbeeld.
  • Een professionele houding van de leerkracht is onontbeerlijk. Die dient zich ook te realiseren dat hij/zij een voorbeeldfunctie heeft, waarbij een bepaalde terughoudendheid wordt verwacht. Met name als het gaat om maatschappelijk gevoelige/controversiële onderwerpen. En werk en privé horen gescheiden te blijven.

Zorg voor social mediabeleid

De school waar de leraar aan verbonden is, doet er verstandig aan social mediabeleid en een social media protocol vast te leggen. Dan is voor zowel leerkracht, leerling als ouder duidelijk hoe de school hiermee omgaat en wat van hen verwacht wordt. Zo kan iedere betrokkene te allen tijde daarop terugvallen en voorkom je onnodige discussies. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, Verus stelt een modelprotocol social media beschikbaar dat regelmatig geüpdatet wordt.

Als de leerlingen initiatief nemen

Vaak ook nemen leerlingen zelf het initiatief om een klassenapp aan te maken. In dat geval is er geen volwassen beheerder. Er is dan ook geen enkele controle op de inhoud van de berichten. En uitsluiting en pesterijen liggen op de loer. Want we weten: het zou niet voor het eerst zijn dat een groepsapp tot onrust in de klas en onder ouders leidt.

In een dergelijke situatie is de school in principe niet voor de (inhoud van de) appgroep verantwoordelijk. De leerkracht c.q. school heeft de app-groep immers niet aangemaakt. Maar ook als hijzelf het initiatief voor de appgroep niet genomen heeft, kan de leerkracht bij aanvang van het schooljaar in de klas aandacht besteden aan de manier waarop leerlingen op social media met elkaar omgaan. Ook kan hij, als hij signaleert dat er onrust ontstaat naar aanleiding van nare berichten en filmpjes, dit natuurlijk in de klas bespreekbaar maken. Daarbij zou de leerkracht zelfs kunnen overwegen om ouders hierover (schriftelijk) te informeren, als blijkt dat de impact van een bepaalde gebeurtenis op de appgroep groot is. Dit om de rust in de klas te laten terugkeren.

Ook hiervoor geldt: leg afspraken vast in social mediabeleid en een social media protocol .

Vragen over de juridische kant van dit onderwerp? Neem contact op met onze juridische helpdesk

Lees ook

Gerelateerde berichten