Publicatie-
datum:

30 augustus 2023

Publicatiedatum: 30 augustus 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

“Wij gaan voor een mobielvrije school”, begint afdelingshoofd Jos Meester van Melanchthon Kralingen. “We merken dat de smartphones voor onze leerlingen een te grote afleider is in de klas om te focussen op de lesstof. Maar minstens zo belangrijk is het sociale aspect: laten de leerlingen weer gewoon kletsen met elkaar in de pauze. Dat zijn ze mede door corona echt verleerd. Socialisatie als kerndoel van onderwijs vraagt om ruimte voor het relationele op alle niveaus. Dus gaan de mobieltjes de hele dag de kluisjes in”, aldus Meester.

Pedagogisch klimaat

Nadenken over het gebruik van mobieltjes in de school is, naast een didactisch verhaal, vooral ook een zaak van de visie op het pedagogisch klimaat. Melanchthon Kralingen werkt al enkele jaren met de waarden gedreven methodieken van Positive Behaviour Support. Een schoolbrede aanpak waar iedereen aan meedoet. Juist een gezamenlijk beleid rond gedragsverwachtingen versterkt preventief de veiligheid in de school. Ook als je besluit om smartphones gedifferentieerd en gericht in te zetten is gezamenlijkheid belangrijk om onduidelijkheid en willekeur te voorkomen.

Die methodiek van SWPBS wordt in Kralingen nu ook ingezet om vanuit de kernwaarde ‘Betrokkenheid’ positief geformuleerde gedragsverwachtingen op te stellen, te visualiseren en aan te leren. Het is de kunst om leerlingen te helpen inzien wat de voordelen zijn van een mobielvrije school. Dat vraagt om positief omdenken, want gedragsverandering is voor iedereen erg moeilijk. Dan is het extra belangrijk om elke vorm van gewenst gedrag te zien en te bekrachtigen, bijvoorbeeld met een compliment.

Beloningen

Hoewel scholen er heel verschillend over denken, worden in Kralingen ook muntjes ingezet om gewenst gedrag te versterken. Bijvoorbeeld voor het op tijd komen of het goed voorbereid zijn. Hiermee kunnen leerlingen (kleine) individuele of klassikale beloningen sparen. “Bij onze leerlingen werkt dat goed”, vertelt docente lichamelijke opvoeding en PBS-coördinator Lisa Goedknegt. “Het helpt om positieve aandacht te geven voor wat goed gaat en dat geeft ook ons meer energie.” Na de nodige discussies zijn de collega’s het in meerderheid eens geworden. Voor de mobielvrije school is er een aparte kleur muntjes aangeschaft.

“We gaan vooral voor klasse(n)beloningen, waar ieder dus een steentje aan bij kan dragen”, vertelt Goedknegt. “Je kunt voor een snelle beloning gaan, bijvoorbeeld dat je als klas mag bepalen hoe een gymles eruit komt te zien. Als je langer doorspaart met elkaar, kun je bijvoorbeeld ook een broodje gezond verdienen in de kantine.”

Vanaf de eerste schooldag gaat Melanchthon Kralingen met de plannen van start. “Het is best spannend en een hele uitdaging voor alle collega’s, want je wilt niet dat je steeds politie moet spelen. Op de achtergrond is het ook wennen voor de ouders. Sommigen hebben het gevoel dat ze hun kinderen niet meer 24/7 kunnen bereiken, dat vinden ze lastig. We vertellen hen dat dat zeker nog mogelijk is, maar dan via het algemene telefoonnummer van de school. Dat besef moet nog even groeien. We hopen dat er ook een positieve invloed van uitgaat naar het thuisfront, zodat ook daar bewuster met de beeldschermpjes wordt omgegaan. Ook door de ouders.”

Wij denken mee

Ook bezig met wel of geen smartphones op je school? We zijn benieuwd naar je overwegingen en ervaringen en denken en doen graag met je mee.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten