Publicatie-
datum:

28 augustus 2019

Publicatiedatum: 28 augustus 2019
Juridisch Onderwijs en samenleving

Deze zaak zal wellicht een hoop vragen bij u oproepen. Wat was de motivering van de rechtbank om de vordering af te wijzen? En is het te voorkomen dat u als school in een dergelijk geding betrokken raakt? In deze highlight zal ik deze vragen bespreken.

Ouderlijk gezag

In de casus die deze zomer voor de rechter lag ging het om een meisje van gescheiden ouders. Ouders zaten helaas niet op een lijn. Vader wilde namelijk per se een IQ-test omdat hij van mening was dat school dit had toegezegd en omdat hij dacht dat hier een ander niveau voor zijn dochter uit zou blijken. Moeder stond wel achter het standpunt van de school en gaf dan ook geen toestemming voor het afnemen van een IQ-test.

Hoe dient u als school te handelen wanneer ouders niet op één lijn zitten en zij wel beide het ouderlijk gezag uitoefenen?
Wanneer beide ouders het ouderlijke gezag hebben dienen zij beide toestemming te geven voor belangrijke beslissingen in het leven van het kind. Het afnemen van een IQ-test valt hieronder. De rechter heeft terecht geoordeeld dat de toestemming van moeder ontbrak en de school hierdoor geen IQ-test mocht afnemen.

Wanneer u als school te maken krijgt met een situatie waarin ouders niet beide toestemming verlenen dan mag de school dus niet doorzetten. In casu ging het om een IQ-test maar dit geldt ook bij bijvoorbeeld de inschrijving of uitschrijving van een leerling of andere belangrijke beslissingen die genomen moeten worden.

Ouders kunnen in zo’n situatie vervangende toestemming aan de rechter vragen wanneer de ene ouder geen toestemming wil geven. Als school staat u hier buiten. Pas wanneer beide ouders toestemming geven of wanneer er een vervangende toestemming is van een rechter mag u als school handelen. Pas dan mag bijvoorbeeld een IQ-test worden afgenomen.

School verplicht tot afnemen van IQ-test?

In de zaak die deze zomer diende liep het dus al vast omdat moeder geen toestemming gaf voor het afnemen van de IQ-test. Maar wat als die er wel was? Hoe dient een school dan te handelen? Hier gaat de rechter in zijn uitspraak ook op in. Hij geeft aan dat de school in dat geval evenmin verplicht zou zijn tot afname van de IQ-test. Dit omdat vader niet kan bewijzen dat de school expliciet heeft toegezegd om een IQ-test af te nemen. Ook speelt de uitslag van de IQ-test geen doorslaggevende rol bij het uiteindelijke schooladvies.

Als school hoeft u dus geen IQ-test af te nemen als u dit niet expliciet heeft toegezegd aan de ouders. Belangrijk is dat u dit goed documenteert. Wanneer ouders om een IQ-test (of een andere test) verzoeken en u ziet als school geen belang voor het kind om deze test af te nemen dan is het verstandig dit ouders schriftelijk te laten weten. Uiteraard zal er een gesprek met ouders plaatsvinden waarin het besluit mondeling wordt toegelicht maar het is verstandig om de uitkomst van dit gesprek schriftelijk te bevestigen aan ouders zodat u hier altijd op kunt terugvallen.

Gang naar de rechter te voorkomen?

U vraagt zich vast ook af of u kunt voorkomen dat een ouder (of beide ouders) naar een rechter stapt. Het antwoord is nee. Het is nooit voor 100% te voorkomen. U kunt proberen om een rechtszaak te voorkomen door duidelijk te blijven communiceren met ouders en alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Maar dan nog kunnen ouders het niet eens zijn met het standpunt van de school en dan staat het hen vrij om het geschil aan een rechter voor te leggen.

Wanneer u in een dergelijke situatie terecht komt kunt u altijd contact opnemen met de juridische afdeling van Verus. Wij kunnen u adviseren hoe te handelen in uw specifieke casus.

Kicky van Bavel
advocaat

Gerelateerde berichten