Publicatie-
datum:

10 september 2019

Publicatiedatum: 10 september 2019
Juridisch

Een Kamermeerderheid stemde vandaag voor verschillende onderwijsmoties.

De eerste, van Michel Rog (CDA) vraagt het kabinet te onderzoeken hoe schoolbesturen kunnen opkomen tegen een inspectieoordeel waar ze het mee oneens zijn. Nu kunnen scholen alleen bezwaar maken als ze het oordeel ‘zeer zwak’ krijgen. Voortaan moet dat ook bij andere oordelen kunnen (dus ook als een school ‘voldoende’ is en vindt dat ze ‘goed’ verdient). Ook moet de inspectie beter motiveren toe ze tot haar oordeel is gekomen.

Ook een motie van Paul van Meenen (D66) (mede ingediend door Rog) werd aangenomen. Die gaat over het experiment Regelluwe scholen. Dit experiment stond tot nu toe alleen open voor ‘goede’ en ‘excellente’ scholen maar wordt nu ook opengesteld voor scholen met de beoordeling ‘voldoende’. Eindelijk, want hierover was al discussie voor de start van deze pilot. Verus pleitte altijd voor openstelling van de pilot Regelluwe School.

Een andere aangenomen motie van Van Meenen bepaalt dat de inspectie vaker onaangekondigd op bezoek moet gaan.

De Kamer stemde ook in met het Wetsvoorstel Afschaffing fusietoets.

Gerelateerde berichten