Publicatie-
datum:

15 februari 2023

Publicatiedatum: 15 februari 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Tijdens de reis reflecteren we op ons eigen handelen naar aanleiding van de maatschappelijke vraagstukken die we op ons bord krijgen en kijken we naar het vredig samenleven met elkaar in ons eigen land. We staan onder meer stil bij de vormgeving van een inclusieve identiteit in een multireligieuze context, het omgaan met verschillende levensbeschouwelijke tradities die op één plek samenkomen en hoe we omgaan met de veelkleurigheid van de samenleving. Dit doen we aan de hand van gesprekken en het bezoeken van inspirerende, historische en religieuze plekken.

Als je je opgeeft voor deze reis, haak je aan bij twee voorbereidingsdagen in juni en september. Hierbij krijg je colleges die een inleiding geven op de thema’s van de studiereis en de vragen/dilemma’s die daarbij horen. In een bijbehorende werksessie stel je je leerdoel voor deze reis vast. Behalve de gezamenlijke voorbereidingsdagen, krijg je ook algemene literatuur voorgeschoteld waar je je persoonlijk mee voor kunt bereiden. Na de reis vindt een terugkomdag plaats, waarbij je reflecteert op je eigen leerdoel en integratie van de eigen ervaringen een mooie plek krijgen.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten