Publicatie-
datum:

24 mei 2023

Publicatiedatum: 24 mei 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

In De school als vrijplaats laat Gert Biesta een ander geluid horen. Hij beschouwt de school als een vrijplaats: een plaats waar leerlingen voldoende luwte wordt geboden om aan te komen in de wereld van morgen. Om zijn denken over de school als vrijplaats te vormen, laat Biesta zich inspireren door het concept ‘inspiratie’. Wat is eigenlijk inspiratie? Welke rol speelt of zou ze kunnen spelen in onderwijs? Wat maakt geïnspireerd goed onderwijs mogelijk en wat zit het in de weg? Welke thema’s komen in beeld wanneer we het gesprek over geïnspireerd goed onderwijs willen voeren en gaande willen houden? En wat betekent dat voor de plaats van de school in de samenleving? In vijf hoofdstukken verkent Biesta de betekenis van inspiratie voor het onderwijs.

Met deze publicatie hopen wij dat het goede gesprek mag plaatsvinden op de school en binnen het schoolbestuur. De basis van De school als vrijplaats is gelegd in de gesprekken met leden van Verus over inspiratie en de tekst nodigt uit om het gesprek te blijven voeren. Wil je na het lezen van De school als vrijplaats verder praten met collega’s? Kom dan op 31 mei naar Spant! Bussum voor VERUS2023.

De school als vrijplaats valt deze week bij leden van Verus op de mat. Vanaf 31 mei is de publicatie ook digitaal beschikbaar via onze website.

Verus De school als vrijplaats cover voorkant DEF
De school als vrijplaats - Gert Biesta
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten