Publicatie-
datum:

8 juni 2022

Publicatiedatum: 8 juni 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het kenmerk van het meritocratisch denken, dat in Nederland dominant is geworden, is de idee dat mensen hun hoge(re) sociale status te danken hebben aan hun eigen talenten en harde werken, zonder oog voor de privileges die bepaalde groepen bij voorbaat al extra kansen geeft. En dat, omgekeerd, wie lager op de sociale ladder staat, dat ook aan zichzelf te danken heeft.

Dit mens- en wereldbeeld heeft grote consequenties voor het zelfbeeld van mensen en voor de solidariteit in onze samenleving.

Verus, Sardes en Nivoz zijn een beweging gestart die de schaduwzijden van onze meritocratische, prestatie- en economisch gerichte maatschappij belicht. Wij focussen daarbij op het onderwijs en de arbeidsmarkt.

LinkedIn

Op de LinkedIn pagina Solitair of Solidair worden geïnteresseerden in deze thematiek geïnformeerd (o.a. over nieuwe bijeenkomsten en ontwikkelingen) en kunnen zij ideeën, gedachten en praktijkvoorbeelden uitwisselen. De pagina is vanaf nu open voor iedereen! Ga naar: https://www.linkedin.com/groups/9130254/

Door met elkaar vraagtekens te zetten bij dit dominante denken, en de gevolgen daarvan voor mensen in o.m. onderwijs en werk, hopen we naar een andere realiteit toe te kunnen groeien. Eén waarin de waarde en de waardigheid van ieder mens centraal staat, los van het niveau van iemands opleiding of de status van het werk dat iemand verricht.

Deel je ideeën, toekomstvisie, en vooral de goede voorbeelden van hoe het anders kan en misschien al gaat; we plaatsen het graag!

Neerkijken op

Recent plaatsten we de link naar onderstaand artikel waarin hoogleraar sociologie Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit in gaat op de gevolgen voor het politieke klimaat nu laagopgeleiden het gevoel hebben dat politici en andere hoogopgeleiden op hen neerkijken. Een verschijnsel dat hij wereldwijd waarneemt.

Van der Waal spreekt ook uit eigen ervaring; hij maakte zijn mavo-opleiding niet af en werkte van zijn zestiende tot zijn 25ste in de binnenvaart en daarna tot zijn 31ste in de Rotterdamse haven.
Hij is op 20 mei jl. benoemd tot hoogleraar bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, en sprak een rede uit, die de titel droeg: 'Over leven met een lage status'.

https://www.groene.nl/artikel/spot-maakt-plaats-voor-venijn

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten